Jakie zadania ma tłumacz przysięgły angielski?

Tłumaczenie przysięgłe (zwane także tłumaczeniem publicznym, prawniczym, urzędowym lub przysięgłym) dokumentu jest potwierdzone podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego, który jest upoważniony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do tłumaczenia dokumentów urzędowych. Władze uznają, że tłumaczenia te mają status formalny.

KIM SĄ TŁUMACZE PRZYSIĘGŁE?
Tłumacz przysięgły angielski to osoba upoważniona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do tłumaczenia dokumentów urzędowych. Akredytowani tłumacze ustni i pisemni są znani pod różnymi oficjalnymi nazwami w zależności od kraju. Na przykład w Hiszpanii, gdzie język hiszpański jest językiem, o którym mowa, oficjalną nazwą jest tłumacz przysięgły angielski (traductor-intérprete jurado), chociaż częściej używa się tytułu tłumacza przysięgłego (traductor jurado). Nazwisko i dane tłumacza przysięgłego są zarejestrowane w Biurze Tłumaczeń Ustnych w Madrycie oraz w regionalnym biurze Rady Okręgowej.

Tłumacz przysięgły angielski podpisując i opieczętowując przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dokument. Tłumaczenie przysięgłe różni się od zwykłego tłumaczenia tym, że jest podpisane i opieczętowane przez tłumacza przysięgłego, a zatem jest uważane przez władze za oficjalne i formalne. Ponadto tłumaczenia przysięgłe mogą być wykonywane wyłącznie w wersji papierowej, pod warunkiem, że muszą być podpisane i opieczętowane przez tłumacza przysięgłego angielskiego. Oryginały dokumentów można jednak przekazać w dowolnej formie (e-mail, faks itp.). Chociaż tłumaczenia przysięgłe można wykonywać na papierze z pieczątką, nie jest to wymagane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a obecnie jest rzadko używane.