Oferujemy turystom pokoje na Kaszubach!

Utrata wiejskiego wyglądu: zwiększający się ruch turystyczny na Kaszubach może doprowadzić do wyburzenia tradycyjnych domów i gospodarstw rolnych i zastąpienia ich nowoczesnymi obiektami przeznaczonymi do przyjmowania dużej liczby turystów i świadczenia usług.

Czy agroturystyka ma negatywny wpływ na środowisko?

Większość obiektów agroturystycznych wynajmujących pokoje na Kaszubach zlokalizowana jest z dala od głównych dróg, w miejscach trudno dostępnych dla turystów. Zwiększony napływ turystów na takie tereny ma negatywny wpływ na środowisko.

Pokoje na Kaszubach mają spore możliwości organizacyjne: możliwości organizacyjne obiektów agroturystycznych są często ograniczone, ponieważ jest to głównie działalność rolnicza, dlatego obiekty takie mogą nie być w stanie zapewnić turystom odpowiednich usług. Od 2019 roku Komisja ds.Rolniczych Sejmu aktywnie pracuje nad projektem ustawy o agroturystyce. Głównym celem projektu ustawy jest wzmocnienie potencjału ludności wiejskiej Gruzji, zwiększenie jej włączenia gospodarczego i dochodów oraz promocja zatrudnienia. Należy zaznaczyć, że mimo braku ram prawnych w Gruzji funkcjonuje już kilka obiektów agroturystycznych. Według Ministerstwa Ochrony Środowiska i Rolnictwa na Kaszubach 16 gospodarstw oferuje turystom pokoje na Kaszubach i usługi agroturystyczne.