Kancelaria kanoniczna i jej zadania

Kancelaria kanoniczna zaprasza – dość często ludzie mówią, że przeszli rozwód cywilny, dlaczego więc Kościół musi „robić kolejny”? Jest to kwestia postrzegania małżeństwa na dwóch różnych poziomach. Ci z Was, którzy zawarli związek małżeński w Kościele katolickim, pamiętają, że wraz z księdzem będzie wyznaczony urzędnik stanu cywilnego lub „osoba upoważniona” do zarejestrowania małżeństwa w imieniu państwa. To wyraźnie ilustruje dwa poziomy, które są tu rozróżniane. Niezależnie od wyniku procesu cywilnego, dla Kościoła zawsze pozostanie kwestia „więzi sakramentalnej”, czyli małżeństwa pomiędzy dwojgiem ochrzczonych na poziomie nadprzyrodzonym. Dlatego właśnie w Kodeksie Prawa Kanonicznego jakie wykłada kancelaria kanoniczna używany jest termin „przymierze”, gdyż w prawie cywilnym małżeństwo jest postrzegane dość pragmatycznie jako umowa, a kładąc nacisk na termin przymierze, całe biblijne i teologiczne bogactwo przymierza między Bogiem a Bogiem Jego Lud zostaje przywołany.

W praktyce przymierze małżeńskie jakie może unieważnić Kancelaria kanoniczna ma zatem wyższą specyfikację niż umowa cywilna. Z punktu widzenia cywilnego prawa partnerów do siebie są w rzeczywistości dość podstawowe, jeśli chodzi o prawa do wzajemnych ciał. Kościół oczekuje znacznie więcej, aby w małżeństwie sakramentalnym partnerzy mogli stworzyć między sobą „komunię życia i miłości”, otwartą na perspektywę dzieci i postrzeganą przez oboje jako wierną i trwającą całe życie. Specyfika i oczekiwania wobec małżeństw między ochrzczonymi są wyższe i mają wymiar wiary. Oznacza to, że pewien poziom wiary chrześcijańskiej musi pomóc w podjęciu decyzji małżeńskiej, pośrednio lub bezpośrednio. Wiadomo, że dla wielu będzie to wiara ukryta. Następne pytanie dotyczy tego, jak ten ideał staje się rzeczywistością. Kancelaria kanoniczna oferuje pomoc wszystkim osobom które chcą rozwodu!