Ośrodek leczenia uzależnień Warszawa i jego terapia

Ośrodek leczenia uzależnień Warszawa poleca odwyk – jest to najczęstsza forma leczenia po detoksykacji.

Terapia jaką poleca ośrodek leczenia uzależnień Warszawa może mieć charakter indywidualny, grupowy lub rodzinny, w zależności od potrzeb danej osoby. Zwykle na początku leczenia jest ono intensywne, a liczba sesji stopniowo maleje w miarę ustępowania objawów.

Różne rodzaje terapii jaką poleca ośrodek leczenia uzależnień Warszawa obejmują:

terapia poznawczo-behawioralna, która pomaga ludziom rozpoznać i zmienić sposób myślenia mający związek z używaniem substancji psychoaktywnych.
wielowymiarowa terapia rodzinna, mająca na celu poprawę funkcjonowania rodziny wokół nastolatka lub nastolatka z zaburzeniami związanymi z substancjami psychoaktywnymi
wywiad motywacyjny, który maksymalizuje chęć jednostki do zmiany i dostosowania zachowań
zachęty motywacyjne, które zachęcają do abstynencji poprzez pozytywne wzmocnienie
Poradnictwo dotyczące uzależnień ma na celu pomoc ludziom w zmianie zachowań i postaw związanych z używaniem substancji, a także wzmocnienie umiejętności życiowych i wspieranie innych metod leczenia.

Zapraszamy do Ośrodka leczenia uzależnień Warszawa!